,

A-3


Rukohvat izradjen od najkvalitetnije plastike, a kućište je izrađeno od metala

Izuzetno laka zamena dotrajalog nožića

Automatsko fiksiranje nožića

Odlamanjem jednog segmenta nožića i postavljanjem u ležište na zadnjem delu skalpela dobija se  mogućnost za finija i preciznija sečenja

Namenjen za profesionalnu upotrebu za sečenje gume, kartona, folija itd.

AB

1494903538ab

ABB

1494903641abb

ABS

1494903555abs

DKB

1494903538ab
Categories: ,